Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Windturbine voor Wartena

Windturbine voor Wartena

Met een lening van het FSFE heeft de onderneming Wartena in Warten een windturbine geïnstalleerd, met een vermogen van 15 kW, welke installatie bijdraagt aan vermeden CO2-uitstoot ter grootte van 19.152 kg per jaar.