Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Windturbine voor Toarnwert

Windturbine voor Toarnwert

Met een lening van het FSFE heeft de onderneming Toarnwert in Waaksens een windturbine geïnstalleerd, met een vermogen van 15 kW, welke installatie bijdraagt aan vermeden CO2‐uitstoot ter grootte van 18.696 kg. per jaar.