Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Windturbine voor Solckama

Windturbine voor Solckama

Met een lening van het FSFE heeft de onderneming Solckama in Tjerkgaast een windturbine geïnstalleerd, met een vermogen van 15 kW, welke installatie bijdraagt aan vermeden CO2-uitstoot ter grootte van 15.960 kg per jaar.