Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Windturbine voor Sipkema

Windturbine voor Sipkema

Met een lening van het FSFE heeft de onderneming S. Sipkema in Workum een windturbine geïnstalleerd, met een vermogen van 25 kW, welke installatie bijdraagt aan
vermeden CO2-uitstoot ter grootte van 33.106 kg per jaar.