Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Windmolen voor Winia

Windmolen voor Winia

Met een lening van het FSFE heeft de onderneming Winia in Follega een windturbine geïnstalleerd, met een vermogen van 15 kW, welke installatie bijdraagt aan vermeden CO2-uitstoot ter grootte van 15.048 kg per jaar.