Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Verlenging Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân

Verlenging Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân

Goed nieuws voor energiecoöperaties in Fryslân! De ‘voucherregeling energiecoöperaties Fryslân’ is verlengd tot 31 december 2024. Coöperaties kunnen maximaal 5.000,- euro per project ontvangen voor lokale energieopwekking en energiebesparing. De subsidie is bedoeld voor het inhuren van expertise bij de ontwikkeling van nieuwe projecten  en vergoedt maximaal 50% van externe advieskosten. De Provincie Fryslân heeft de openstellingstermijn verlengd. Voor komend jaar is 80.000,- euro beschikbaar.

De voucherregeling, actief voor meer dan drie jaar, heeft 52 initiatieven ondersteund, voornamelijk gericht op lokale zonne-energieopwekking. Recentelijk is er een verschuiving naar breder gebruik van de vouchers opgemerkt, waaronder energiebesparing, warmte, opwekking en opslag, en combinaties hiervan, gezien de krapte op het elektriciteitsnetwerk.

Het provinciebestuur benadrukt de cruciale rol van energiecoöperaties in het verduurzamen van de Friese energievoorziening. De subsidieregeling brengt energieprojecten dichter bij realisatie. Aanvragers kunnen tot 5 keer een voucher gebruiken. Een aanvraag kan ingediend worden via het online loket van SNN, het Samenwerkingsverband Noord Nederland.