Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Verkiezing FSFE project 2017 Copy

Wat ooit begin als een ludiek element tijdens een FSFE-jaarfeest begint langzamerhand een begrip te worden: de verkiezing van het beste, leukste, interessantste FSFE-project van het jaar. Kortom: wie wint de koperen oliekan 2017? Vrienden en volgers van het FSFE weten het inmiddels: na een spannende strijd met verschillende koplopers won HappyWhale uiteindelijk de verkiezing 2016 (dat was in september 2017). De elektrische sloepen van ondernemer Jan Vriesinga bleken voldoende actieradius te hebben om de strijd vol te houden. In totaal werden er toen bijna 1.000 stemmen uitgebracht en met minder nemen we dit jaar geen genoegen.

 

Het aanbod aan mooie projecten, die in 2017 plaatsvonden is er dan ook naar; veel innovatie, veel samenwerking veel CO2-reductie voor Fryslân. Een indrukwekkende reeks projecten op het gebied van zonne-energie in 2017, op diverse locaties in Fryslân, toonde aan dat die revolutie al in volle hevigheid is losgebarsten. Maar ook slimme biomassa rukte op. En wat te denken van energiebesparing? En mobiliteit? Het gebeurde allemaal in Fryslân (zoals er ook in 2018 al weer van alles gebeurt). En stemmen kán!

 

Hieronder volgen de projecten die door FSFE werden gesteund in 2017. De uitslag wordt in september 2018 bekend gemaakt.

 

Maximaal één keer stemmen per persoon. Meerdere stemmen uitbrengen vanuit één (bedrijfs)locatie is mogelijk. Echter, het verkiezingscommité behoudt zich het recht voor correcties aan te brengen als er vanaf één en dezelfde locatie een excessief hoog aantal stemmen wordt uitgebracht.

De stembussen voor de koperen oliekan zijn nu gesloten. Vanaf 19:00 vanavond zullen we de winnaar bekendmaken.

Zon

Jachthaven Lunegat

Lunegat is een jachthaven in Kollum, gelegen aan het Dokkumerdiep. Vanuit de haven zijn het Lauwersmeergebied, de Waddenzee en de Noordzee goed te bereiken. De ligplaatsen zijn bijna allemaal voorzien van een eigen stroomaansluiting. De stroom is voor een deel afkomstig van zonnepanelen op het dak van een loods (aangelegd door ASN Installaties uit Dokkum), die konden worden aangeschaft via de FSFE-lening ‘Zon op MKB’. De panelen van Lunegat zijn goed voor een vermogen van 56 kWP.

Bildtse Stroom

Energiecoöperatie Bildtse Stroom maakt in gemeente Het Bildt de start met MienskipsEnergie: energie die inwoners van een dorp of gemeente zelf willen, waar ze zeggenschap over hebben en waar iedereen van kan profiteren. Leden kunnen participeren in de zonnedaken en een korting ontvangen op hun energiebelasting. Het FSFE verschaft een senior lening aan Energiecoöperatie Bildtse Stroom.

Mei-inoar Grien

Deze energiecoöperatie in Ferwerderadiel streeft naar duurzaamheid op het gebied van energie. Een toekomst waarbij de gemeente zelf voorziet in gas en elektriciteit. Mei-inoar Grien gaat met haar zonnestroominstallatie voor 100% groene energie, van en voor alle inwoners van Ferwerderadiel. Mei-inoar Grien is aangesloten bij koepelorganisatie Ùs Koöperaasje en betrekt haar elektriciteit en gas van Energie van ons. Mei-inoar Grien is een postcoderoos-project en mede mogelijk gemaakt door een FSFE-lening via Zon op Postcoderoos.

Zonneparken Friesland

Zonnepark Friesland is een zonnepark in de gemeente Ooststellingwerf van 28 MWp, gelegen op vier verschillende locaties. Dit is gefinancierd door het FSFE via een achtergestelde financiering. De overige financiering komt van ABN Amro. De ontwikkelaar en beheerder van het park is Groenleven.

Kuyper Vastgoed

Kuyper Vastgoed heeft dankzij een investering van het FSFE een middelgrote zonnepaneelinstallatie in Heerenveen laten aanleggen door Groenleven.

 

 

GreenIPP

GreenIPP is een ontwikkelaar van zonnepaneelprojecten. Het FSFE heeft aan hen een financiering verleend voor installaties op de daken van een aantal MKB-bedrijven in Friesland. Het grootste zonnedak dat aangelegd is in 2017 is het dak op transportbedrijf Portena in Heerenveen. GreenIpp heeft dit project ontwikkeld in samenwerking met Zonel.

Eco-Invest

FSFE verstrekt een achtergestelde financiering aan Eco Invest FRL B.V. voor de realisatie van zonnestroominstallaties op twee locaties langs de nieuwe rondweg van Leeuwarden met een totaal vermogen van 4MWp. De gemeente Leeuwarden heeft in 2014 voor deze locaties SDE+ voor zonprojecten aangevraagd en beschikt gekregen. In 2016 is door de gemeente een tender uitgeschreven voor de selectie van de partij die de projecten gaat realiseren en beheren voor een periode van 25 jaar. Ecorus heeft deze tender gewonnen. Ecorus, de concessiehouder, is een van oorsprong Belgische ontwikkelaar en beheerder van zonnestroominstallaties.

Biomassa

Biolease

De route van Biogas naar groen gas wordt in Nederland nog maar mondjesmaat toegepast. Dit komt onder andere doordat dit een significante extra investering vergt. Door gebruik te maken van het ontzorgconcept van Biolease Nederland is het voor partijen mogelijk om een gasopwerksysteem te leasen en hierbij een hoger financieel rendement te maken dan als het biogas via een warmtekrachtkoppeling in elektriciteit zou worden omgezet. Het FSFE verschaft eigen vermogen en een achtergestelde lening. Naast de ondernemer investeert ook de NOM en DMT uit Joure in dit project.

Biogas Marrum

In het dorp Marrum aan de Nieuweweg wordt intensief gewerkt aan plannen voor een biovergister waarbij biogas wordt omgezet in groen gas. Deze  monovergister moet 36.000 ton mest verwerken tot biogas. Dit project wordt ontwikkeld door Host.

Schaap Bio Energie

Schaap Bio Energie heeft in eigen huis een concept ontwikkeld voor een zeer efficiënte vergisting van mest en cosubstraten, met zo weinig mogelijk impact op de omgeving. Schaap Bio Energie is het moederbedrijf van Schaap Biogas Tirns, waar sinds 2008 elektriciteit wordt geproduceerd. In 2012 was Schaap de eerste co-vergistingsinstallatie in Nederland met de productie en invoering van groengas. De ambitie is om in 2018 een nieuwe installatie op te leveren die geur, geluid- en transportoverlast minimaliseert de processen en mineralenstromen sterk verbeterd. Om dit te realiseren heeft het FSFE in combinatie met Nationaal Groenfonds een financiering verstrekt.

Besparing

De Energiefabriek

Het bedrijfspand De Fabriek op de Zwette in Leeuwarden is in 1967 gebouwd voor de sociale werkvoorziening. Tegenwoordig is het een inspirerende werkomgeving en ontmoetingsplek voor ondernemers en organisaties. Om het bedrijfspand op een maatschappelijke en verantwoorde manier te kunnen blijven gebruiken, zijn aanpassingen noodzakelijk. Met de voorgestelde investeringen, uitgevoerd door de ESCO Energiefabriek en grotendeels gefinancierd door het FSFE, zal het pand met de huidig beschikbare techniek een maximale energiereductie behalen. Met deze investeringen wijzigt het energielabel van een G-label naar een A-label. Hiermee voldoet het bedrijfspand aan de nieuwste eisen voor energie labels voor kantoren.

Nije Grûn

In 2016 heeft MyDomo een leegstaand kantoorpand in Leeuwarden gekocht om zeventien appartementen te realiseren voor verkoop. De transformatie gaat gepaard met een verregaande mate van verduurzaming. Naast extra dak-, muur- en vloerisolatie worden de gevels gerenoveerd en vernieuwd. Ieder appartement beschikt over een eigen warmtepomp en zonnepanelen. Daarnaast hebben de toekomstige bewoners de beschikking over 650 m2 stadsakker. Na realisatie is het pand ‘all electric’ en heeft het een EPC-waarde van 0,33. Dit is beter dan de huidige norm voor nieuwbouw (0,4). Het feit dat het pand getransformeerd wordt en niet gesloopt is een extra milieubesparing. Het FSFE verstrekt een financiering voor de ontwikkel- en realisatiefase van de appartementen.

Nerdalize

Bij Nerdalize wordt hard gewerkt aan een duurzaam alternatief voor de huidige cloud-oplossingen, door een CloudBox in woningen te plaatsen. Deze bevat krachtige servers die door bedrijven en onderzoekers kunnen worden gebruikt voor hun berekeningen. De geproduceerde warmte wordt gebruikt om het water in huis op te warmen. Huishoudens krijgen warm water en er hoeven geen nieuwe datacentra gebouwd te worden. Hiermee draagt Nerdalize bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

Mobiliteit

PARKnCHARGE

PARKnCHARGE zorgt ervoor dat het aantal laadpunten en gebruikers op elkaar wordt afgestemd, ook voor de toekomst. PARKnCHARGE legt per laadplein minimaal vier laadplekken aan. Op basis van specifieke analysesoftware worden deze laadpalen aangelegd op plekken waar het echt nodig is.