Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Verkiezing Koperen Oliekan FSFE | Projecten 2023

Dorpsmolen Tzum, winnaar projecten 2022

Jaarlijks organiseert het FSFE de verkiezing van het meest duurzame, innovatieve en impactvolle gerealiseerde project uit het voorgaande jaar. 

 

De winnaar ontvangt  de felbegeerde wisseltrofee De Koperen Oliekan. De Koperen Oliekan is een publieksprijs, dus jij bepaalt de winnaar!

 

Hieronder volgen de projecten die zijn genomineerd voor de Koperen Oliekan 2023. De uitslag wordt op 5 september 2024 bekend gemaakt.

Projecten 2023

GR4SS

Op de Energie Campus Leeuwarden (ECL) wordt een vergister ontwikkeld voor bermgras. Door berm- en natuurgras te vergisten kan groen gas gemaakt worden. Ook wordt onderzocht hoe met het digestaat – het restproduct van de vergisting – een plantaardige, dus natuurlijke, grondverbeteraar kan worden ontwikkeld voor de tuinbouw. Bij een positief ontwikkelresultaat, zal het bermgras worden geleverd door provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en de Friese gemeenten.

 

Initiatiefnemers zijn de ontwikkelaar D4 en producent van vergistingsinstallaties Host en de provincie Fryslân. Een deel van de funding betreft een EU subsidie. Het FSFE is als aandeelhouder toegetreden tot de ontwikkel-BV en draag als zodanig bij aan de financiering van dit duurzame initiatief.

Drijvend zonnepark Enerzjyk Skûlenboarch

Enerzjyk Skûlenboarch wil samen met Groenleven een drijvend zonnepark realiseren. Daarvoor hebben omwonenden van de zandwinplas Doarpbelang Drogeham, Plaatselijk Belang Kootstertille, Doarpbelang Justrum-Skûlenboarch en energiecoöperatie Enerzjyk Eastermar zich verenigd.  Het drijvende park is 24,5 hectare groot en wordt in 2025 gerealiseerd.

 

Met 50 megawatt vermogen kan het park groene stroom opwekken voor meer dan 17.500 huishoudens. De opbrengst van het park komt ten goede van de omliggende dorpen. Rondom de voormalige zandwinplas worden recreatieve voorzieningen aangelegd, waaronder wandelpaden, een mountainbike parcours en vissteigers. Voor bevordering van de biodiversiteit in het gebied worden o.a. visbossen, bijenhotels en een zwaluwwand aangelegd. Hiervoor wordt samengewerkt met Sportvisserij Fryslân en de lokale Fûgelwacht.

Klimaatbeheersingssysteem met warmtewisselaars voor Posterama

Posterama is een zeer specialistische zeefdrukkerij die een speciaal soort stickers, zgn. “transfers”, voor de Europese fietsindustrie ontwikkelt en produceert. Het klimaat in de drukkerij is zowel voor de medewerkers als de kwaliteit van de producten essentieel: terwijl de lucht continu gezuiverd wordt, moet zowel de luchtvochtigheid als de temperatuur constant blijven. Daarom zie je veel buizen in de drukkerij voor aanvoer van schone lucht en afvoer van verontreinigde lucht bij de drukpersen en de droogovens.

 

De warmte uit de droogovens wordt door de nieuwe luchtbehandelingskast hergebruikt via warmtewisselaars en niet alleen voor de productie maar ook voor de kantoorruimtes gebruikt. Daardoor bespaart Posterama jaarlijks tussen de 25.000 en 40.000 m3 gas. Deze verbetering is een goed voorbeeld hoe MKB-bedrijven bij kunnen dragen aan een substantiële CO2-reductie in eigen productieprocessen.

Transformatie winkelpand door Kamminga

Lieuwe Jan Kamminga transformeert vastgoedobjecten naar woningen, naast zijn taxatiebureau ‘Kamminga Vastgoed Taxateurs’. Eén van zijn projecten betreft de transformatie van een voormalig karakteristiek winkelpand aan de Foarstrjitte in de Westereen. In dit pand worden 16 appartementen, een gezamenlijke woonruimte, binnentuin en 2 commerciële ruimten gerealiseerd. Het object wordt energieneutraal; een enorme sprong ten opzichte van de oorspronkelijke staat van het pand.

 

FSFE helpt Kamminga met het realiseren van de vergaande verduurzaming van dit object. Dit betekent onder andere isolatie van de vloer, wanden en het plafond. Verwarming en koeling middels warmtepompen en energieopwekking via zonnepanelen. De appartementen krijgen energielabel A+++ en A++++. De toekomstige bewoners zitten er hierdoor in de winter warmpjes bij en in de zomer koel met een lage, fossielvrije energierekening.

Groene stroom met batterij voor Rienks Agro

Rienks Agro investeert in een Bestwatt 80 kW windturbine, gecombineerd met een 288 kW batterij. Dit maakt de opslag van geproduceerde stroom mogelijk. Daarmee wordt netcongestie voorkomen en kan gebruik gemaakt worden van prijsveschillen op de energiemarkt.

 

Leverancier Friday Energy zorgt voor aansturing van het systeem, voor een optimale afstemming tussen opwek, opslag, en levering aan het elektriciteitsnet. Het systeem als geheel levert niet alleen een financiële besparing, maar door de productie van groene stroom ook een behoorlijke CO2-reductie. Rienks Agro is gevestigd in St. Annaparochie.

SHEC: Mienskipsenergie voor Heerenveen

Voor de ontwikkeling van energieprojecten in lokaal eigendom hebben een drietal energiecoöperatie de Coöperatie ‘Samenwerkende Heerenveense Energiecoöperaties opgericht, kortweg SHEC. Het inititatief leidde al snel tot de overname van het drijvende zonnepark bij Oudehase, De Dolten.

 

In 2023 werd daar een tweede drijvend park aan toegevoegd, De Dolten II. Ook werd de ontwikkeling gestart van zonneparken rond Heerenveen, bij Klaverblad Noord Oost en bij Kostverloren. Als de SHEC ook deze initiatieven weet te realiseren, beschikt men over ruweg 60 megawatt aan productiecapaciteit. Het bijzonder is dat de parken geheel in eigendom zijn gekomen van de SHEC, waarbij de revenuen aangewend zullen worden voor de lokale omgeving. Een goed voorbeeld van ‘mienskipsenergie’.

Duurzame opvanglocatie door SBR Vastgoed

In Sexbierum worden 6 oude woningen door SBR Vastgoed getransformeerd naar een opvanglocatie voor vluchtelingen. Ongeveer 60 personen kunnen in het geheel verduurzaamde onderkomen opgevangen worden. De woningen krijgen geïsoleerde daken en wanden,  kozijnen met Triple HR-beglazing, warmtepompen, vloerverwarming.

 

Voor de opwek van groene stroom wordt een zonnedak aangelegd van 70 panelen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 28,7 kWp. De opvanglocatie is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, een plan dat in samenspraak met gemeente Waadhoeke tot stand is gekomen.

Zon op Zalen Schaaf door Boel Vastgoed

Zalen Schaaf in Leeuwarden heeft met Boel een nieuwe exploitant. Om het eigen stroomverbruik te vergroenen wordt een zonnestroominstallatie aangelegd met een vermogen van ca. 104 kWp. De installatie draagt bij aan een vermeden CO2-uitstoot ter grootte van 40.045 kg per jaar. Omdat het gebouw valt onder beschermd stadsgezicht was een vergunning nodig.

 

Door de panelen te plaatsen op het schuine dak van het hoofdgebouw aan het binnenplein, wordt het uiterlijk van het gebouw van buiten gezien niet aangetast. Het eigen stroomverbruik is ongeveer 70.000 kWh per jaar; het gebruik van zonnestroom betekent een behoorlijke besparing.

Stienzer Energy Koöperaasje

Op het dak van het bedrijfspand van Haan Reclamewerk heeft de Stienzer Energykoöperaasje een zonnestroominstallatie gerealiseerd, in samenwerking met bewoners binnen de postcoderoos van Stiens. De installatie omvat 186 panelen van 375 Wp in een oost-west opstelling met een jaarlijkse productie van ruim 70.000 kWh.

 

Haan Reclamewerk heeft het bedrijfsdak beschikbaar gesteld aan de koöperaasje, die op haar beurt leden heeft geworven in de directe omgeving. Met de inleg van deelnemers is een derde van de installatie gefinancierd. Het overige deel is beschikbaar gesteld door het FSFE in de vorm van een lening.

Zonnepark Duistereweg B.V.

Zonnepark Duistereweg heeft een capaciteit van 13,4MW en is gelegen op een perceel van 11,5 hectare ten westen van Oosterwolde in de driehoek Duistereweg, Nanningaweg en N381. Het park bestaat uit 20.000 zonnepanelen wat voldoende stroom opbrengt voor 13.000 huishoudens.

 

Eigenaar van het zonnepark is ontwikkelaar Gutami samen met Nebras Power Investment. Het project levert tevens een bijdrage aan het gebiedsfonds wat ten goede komt aan de natuur en het landschap in de omgeving van Oosterwolde.

Tjongervallei/Noudus

Hotel restaurant Tjongervallei/Noudus is gevestigd in de oude melkfabriek van Delfstrahuizen, prachtig gelegen aan de vaart die de Tjonger verbindt met het Tsjûkemar. De huidige eigenaren startten de exploitatie ruim 25 jaar gelegen. Inmiddels is het pand toe aan een grondige renovatie, waarbij het aantal kamers wordt uitgebreid van 10 naar 30. Hierbij staan circulariteit en verduurzaming voorop.

 

Bestaande materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, het pand wordt optimaal geïsoleerd, natuurlijk geventileerd en van warmte voorzien op basis van aquathermie. De verduurzaming wordt gerealiseerd met een lening van het FSFE, die tezamen met Rabobank het project financiert.