Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Verkiezing FSFE project 2020

Jaarlijks organiseert het FSFE de verkiezing van het meest duurzame, innovatieve en impactvolle gerealiseerde project uit het voorgaande jaar.

 

De winnaar ontvangt  de felbegeerde wisseltrofee De Koperen Oliekan.

 

De Koperen Oliekan is een publieksprijs: jij bepaalt de winnaar.

 

Hieronder volgen de projecten die zijn genomineerd voor de Koperen Oliekan 2020. De uitslag wordt op 9 september 2021 bekend gemaakt.

 

 

Maximaal één keer stemmen per persoon. Meerdere stemmen uitbrengen vanuit één (bedrijfs)locatie is mogelijk. Echter, het verkiezingscomité behoudt zich het recht voor correcties aan te brengen als er vanaf één en dezelfde locatie een excessief hoog aantal stemmen wordt uitgebracht.

 

 

De stemming is gesloten.

 

En de winnaar is…

 

1.  Fotopersbureau Heerenveen

 

2.  Kringloopwinkel Grou
3.  Zonnepark Blitsaerd
 
 

Energiebesparing

Bedrijfspand Elzinga & Van der Krieke

Op het A7-Noord industrieterrein bij Drachten is een duurzaam bedrijfspand neergezet door Elzinga & Van der Krieke, een producent van kunststof speciaal producten op basis van circulaire kunststof materialen. Een duurzaam gebouw pas in de visie van het bedrijf en met een EPC van 0,17 is dat gelukt. Dat is een energieprestatie die gunstiger is dan een zeer energiezuinige woning. En dat voor een bedrijfsgebouw!

 

Een zeer hoge isolatiegraad en een efficiënt verwarmingssysteem met warmtepomp technologie zorgen voor de gunstige prestatie. CO2-gestuurde ventilatie, LED-verlichting en intelligente meet- en regeltechniek completeren het geheel. Op termijn kan met zonnepanelen en een batterij ook nog stroom opgewekt worden voor eigen gebruik.

 

Het duurzame karakter van het bedrijfspand draagt bij aan een minimale CO2-voetafdruk van het bedrijf. Zo zet Elzinga & Van der Krieke concrete stappen op weg naar duurzaam geproduceerde kunststofproducten.

’t Nije Bosk

In 2020 is de voormalige bibliotheek aan ’t Bosk te Wommels getransformeerd naar 12 energie neutrale, all-electric, sociale huurwoningen. Het geeft de lokale jonge én oudere bevolking de bijzondere kans om in het eigen dorp te blijven wonen. Een mooi voorbeeld van een duurzame oplossing voor zowel het woningtekort als voor het milieu.

 

Naast extra dak-, muur- en vloerisolatie zijn de gevels volledig gerenoveerd en in een nieuw jasje gestoken. Iedere woning beschikt over een eigen warmtepomp, vloerverwarming en 16 zonnepanelen. Zelfs de mechanische ventilatie is CO2-gestuurd, met een totale CO2-uitstoot van het hele gebouw van vrijwel nul kg per jaar.

 

Biogas

BioLNG Energiecampus Leeuwarden

Op de Energiecampus Leeuwarden wordt eind 2021 gestart met de bouw van een Bio-LNG installatie. Bio-LNG is een vloeibaar gemaakt biogas. Het dient o.a. als duurzame brandstof voor de scheepvaart en wegtransport. De initiatiefnemers D4, FSFE, Mele en Rolande verwachten vanaf 2023 Bio-LNG te produceren. Naast Bio-LNG produceert de installatie ook bruikbare en duurzame grondstoffen voor de kringlooplandbouw om de bodemvruchtbaarheid en bodembiodiversiteit op peil te houden.

 

De installatie verwerkt mest uit de omgeving samen met gecertificeerde reststromen zoals koffiedik, graanresten, plantaardige olieresten of bermgras. Het verwerkingsproces is zo ontworpen dat de potentie uit de biogrondstoffen optimaal wordt benut en er geen reststromen overblijven. De installatie levert jaarlijks zo’n 9,2 kiloton Bio-LNG aan tankstations van Rolande. Daarmee kunnen klanten van Rolande jaarlijks zo’n 38 miljoen kilometer rijden met een CO2 voetafdruk die 95 procent lager is ten opzichte van een diesel vrachtwagen. Naast duurzaam, zijn vrachtwagens die op Bio-LNG rijden ook stiller dan diesel vrachtwagens en stoten ze minder fijnstof uit.

 

Naast Bio-LNG worden ook producten voor de kringlooplandbouw geproduceerd. Het restproduct uit de installatie wordt opgewerkt tot organische bodemverbeteraar en groene meststof. De organische bodemverbeteraar is goed voor de bodembiodiversiteit, bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid van landbouwgrond en groene meststof is een duurzaam alternatief voor kunstmestgebruik. De productie van kunstmest is namelijk vervuilend. Hierbij wordt CO2, stikstof en ammoniak uitgestoten. Verder wordt uit het biogas ook vloeibare bio-CO2 geproduceerd. Dit is een duurzame grondstof voor de groei van groente en fruit in kassen.

 

Meer informatie over het initiatief is te vinden op: www.biolng-ecl.nl

Biogas Boornbergum

Melkveebedrijf Van der Wal in Boornbergum produceert behalve melk ook groen gas, dat ingevoerd wordt op het aardgasnet. Dat is mogelijk dankzij een mono mestvergister van HoSt, één van de grootste leveranciers van bio-energiesystemen in Europa. Alle mest die op het bedrijf geproduceerd wordt kan omgezet worden naar duurzaam gas.

 

De HoSt Microferm verwerkt de mest van 600 melkkoeien door middel van anaerobe vergisting, een gecontroleerd fermentatieproces in een gasdichte tank. Een gasopwerkingsinstallatie maakt het gas geschikt om direct in te voeren in het aardgasnet. De installatie kan jaarlijks ongeveer 350.000 m3 groen gas produceren. Dat komt overeen met het aardgasverbruik van ongeveer 300 huishoudens.

 

Voor het project op melkveebedrijf Van der Wal heeft het FSFE een achtergestelde financiering verstrekt voor de bouw van de installatie. Ook het BNG Duurzaamheidsfonds en Nationaal Groenfonds hebben aan het project bijgedragen.

Zon

Fotopersbureau Heerenveen (Het zonnedak van ‘Kleine Moes’)

In samenwerking met GroenLeven heeft mediaproducent Mustafa Gumussu zijn duurzame ambities kunnen verwezenlijken: ongeveer 800 zonnepanelen op het pand in Heerenveen dat hij voor 80% heeft verbouwd. Dit project laat zien dat ieder dak met een beetje inspanning geschikt gemaakt kan worden voor het plaatsen van een zonnedak.

 

“Duurzame energie is onderdeel geworden van mijn identiteit en die van mijn pand. Ik wil duurzaamheid met de paplepel ingieten bij de ondernemers die hier zullen werken. Dat gaat nog verder dan werken in een duurzaam, gasloos pand: ook elektrisch rijden wil ik stimuleren, door elektrische laadpalen te installeren nabij het pand.” Aldus Mustafa Gumussu, door duurzame vrienden ‘’Kleine Moes’’ genoemd.

Kringloopwinkel Grou

Kringloopwinkel Grou is meer dan een kringloopwinkel alleen; het is een voorbeeld van een duurzaam bedrijf dat een verbindende rol speelt in “it mienskip”. Hier komen de mensen samen voor allerlei activiteiten zoals het repair-cafe, de mantelzorg groep, het ”ontmoeten en meedoen” (voorheen dagbesteding) en natuurlijk de kernactiviteit: de kringloop en recycling van goederen. Kringloop Grou schenkt ieder jaar een deel van haar opbrengst aan de Stichting Groen Grou die vervolgens de donaties en sponsoring bepaalt van de Groene goede doelen. Maar hier houdt het niet op! Kringloop Grou doet dit ook nog eens zeer duurzaam! Van de LED-verlichting, het gasloos maken van het pand, tot het dak, welke vol ligt met ongeveer 500 zonnepanelen. Dit project is in samenwerking met het FSFE in 2020 uitgevoerd.

 

Renny Ausma, coördinator van de winkel, is erg trots op deze mijlpaal.

 

“Met een opwek van ongeveer 125.000 kwh wordt er veel meer opgewekt dan we zelf zullen gebruiken en daarmee leveren we weer een aandeel in de vergroening, aldus Ausma. “Laat de zon maar flink schijnen, daar word ik zelf ook vrolijk van.”

 

Meer informatie over activiteiten van de Kringloopwinkel Grou hier: https://www.youtube.com/watch?v=4KRoSaV6ZYw

 

Zonnepark Blitsaerd

Aan de noordkant van Leeuwarden, tussen de nieuwe wijk Blitsaerd en het recreatiegebied de Groote Wielen is zonnepark Blitsaerd verrezen. Het park, dat grenst aan de Bonkevaart nabij de finish van de Friese Elfstedentocht, wekt groene stroom op voor ongeveer 1600 huishoudens. Met 14.500 zonnepanelen heeft de installatie een vermogen van maar liefst 4,8 megawatt.

 

Het park is een ontwikkeling van Blitsaerd Solar BV en is gerealiseerd door Groenleven, in samenwerking met Jelle Bijlsma, Project Service Friesland, Visser en Smit en Mannen van Staal. Het FSFE heeft een achtergestelde financiering verstrekt voor de bouw van het zonnepark.

 

Zonneparkt Blitsaerd draagt bij aan de duurzame ambities van Gemeente Leeuwarden en past bij de ontwikkeling van duurzame woningbouw. Nieuwe woningen in de naastgelegen wijk met all-electric systemen voor verwarmen, ventileren en koelen vergroten de vraag naar hernieuwbare elektriciteit. Ook met ecologie is rekening gehouden: door speciale vegetatie rond het park aan te brengen wordt biodiversiteit gestimuleerd. Daarnaast beperkt de gevarieerde begroeiing het directe zicht op de omvangrijke installatie.