Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Verkiezing FSFE project 2019

Wat ooit begon als een ludiek element tijdens een FSFE-jaarfeest begint langzamerhand een begrip te worden: de verkiezing van het beste, leukste, interessantste FSFE-project van het jaar. Kortom: wie wint de Koperen Oliekan 2019?

 

 

Vorig jaar overhandigde Oud-Minister en voorzitter van de RvC van het FSFE Jacqueline Cramer de wisseltrofee aan de Buurtmolen in Herbaijum. Een kleine en stille windmolen die stroom opwekt voor de omwonende. Het zal weer  een spannende strijd worden want in 2019 heeft het FSFE financiering verstrekt aan veel mooie projecten die een bijdrage leveren aan innovatie, samenwerking en bovenal CO2-reductie voor Fryslân.

 

Hieronder volgen de projecten die zijn genomineerd voor de Koperen Oliekan 2019. De uitslag wordt in september 2020 tijdens het FSFE-jaarfeest bekend gemaakt.

 

Maximaal één keer stemmen per persoon. Meerdere stemmen uitbrengen vanuit één (bedrijfs)locatie is mogelijk. Echter, het verkiezingscomité behoudt zich het recht voor correcties aan te brengen als er vanaf één en dezelfde locatie een excessief hoog aantal stemmen wordt uitgebracht.

De stembussen zijn gesloten. De uitslag wordt woensdag om 16:00 tijdens het live hout evenement bekend gemaakt. Meld je hier aan

Zon

Stichting Westeinde Energieneutraal

Stichting Westeinde Energieneutraal is opgericht voor de ontwikkeling van het zonnepark op het tracé van de oude provinciale weg tussen Leeuwarden en Marsum. Het zonnepark heeft een vermogen van 2,9 MWp en levert vanaf mei 2020 stroom. De verkoop van deze groene, lokale energie wordt verzorgd door Energie VanOns, het noordelijke energiebedrijf waar meer dan 100 lokale energiecoöperaties bij zijn aangesloten.

Zonnepark Drachtsterweg

Aan de Drachtsterweg in Leeuwarden staat een zonnepark van 14 hectare. Het door Energeia ontwikkelde zonnepark produceert jaarlijks 12.000.000 kWh aan zonnestroom, dit is voldoende voor circa 4.000 huishoudens. Via de Energiecoöperatie van Goutum en Energie VanOns wordt de zonnestroom exclusief aan de inwoners en bedrijven uit de gemeente Leeuwarden aangeboden. Daarnaast is er een samenwerking met Dorpsbelang Goutum en de Energiecoöperatie Goutum waarbij een gedeelte van de opbrengsten van het zonnepark beschikbaar komt om duurzame energie-initiatieven in Goutum te initiëren en financieren.

Warmte

Greenvis

Momenteel onderzoekt GreenVis de mogelijkheid om restwarmte van de fabriek van Jacobs Douwe Egberts te gebruiken voor de duurzame verwarming van woningen in Joure. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Gemeente Fryske Marren, Accolade (als eigenaar van veel woningen in Joure) en Douwe Egberts. Een eerste haalbaarheidsstudie is positief gebleken. Partijen richten zich nu op de verdere uitwerking. Een essentieel onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een warmtenet, waarmee de restwarmte aan de woningen kan worden geleverd.

 

Het project wordt gezien als een goed voorbeeld van samenwerking tussen private partijen en publieke partijen. En levert een belangrijk bijdrage aan de warmtetransitie, waarbij CO2 wordt bespaard en de afhankelijkheid van fossiel gas wordt gereduceerd.

 

Greenvis en het FSFE hebben een soortgelijk initiatief genomen in Drachten, waarbij wordt onderzocht of de restwarmte van Philips en Dunlop op nuttige wijze kan worden gebruikt.

Biomassa

Schoongas Sint Nicolaasga

In Sint Nicolaasga is een oude inactieve biogasinstallatie opgeknapt en uitgebreid met een groengasinstallatie. De installatie levert groengas aan het aardgasnet en draait volledig zonder subsidie. Het businessmodel kan uit vanwege de koppeling van groengas aan Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE) tickets. De markt voor HBE tickets wordt steeds aantrekkelijker vanwege toenemende bijmengverplichtingen.

Fripel

In Drachten wordt een pelleteerfabriek gebouwd. In het kader van de warmtetransitie in de provincie Friesland zal een deel van de warmtevraag worden ingevuld met biomassa, zoals lokaal snipperhout en resthout. Pellets zijn tot ‘brokjes’ geperst hout; deze zijn veel compacter dan houtsnippers. Pellets hebben een hoge calorische waarde (efficiënte verbranding), zijn makkelijk te vervoeren en produceren minder as. De pellets worden gemaakt van het resthout uit de Friese Houtverwerkende industrie. De verwachte productie is met 10.000 ton per jaar relatief beperkt. Hiermee kunnen circa 6.000 woningen van warmte worden voorzien. De pellets worden voor een groot deel weer verkocht aan particuliere en zakelijke gebruikers in Friesland, waarmee de cirkel rond is.

De Harne Groenenergie BV

Op het terrein van Veehouderij van Mourik in Winsum wordt een mest-monovergister gebouwd met een productie van circa 63 m3 biogas per uur. De vergister is gekoppeld aan een biogas-opwerkingsinstallatie en heeft een groengas jaarproductie van ongeveer 327.000 m3 per jaar. Daarmee levert de veehouderij gas voor ongeveer 220 huishoudens. De mest is grotendeels afkomstig van en de veehouder zelf en het digestaat wordt volledig afgevoerd op het eigen terrein.

Energiebesparing

PTO

In Heerenveen wordt een pyrolyse-installatie gebouwd. Deze installatie zet niet recyclebare kunststoffen, afkomstig uit Friesland en Noord-Nederland, door middel van pyrolyse om in duurzame olie. De geproduceerde olie kan vervolgens worden ingezet als grondstof voor nieuwe kunststoffen of als motorbrandstof. Het project levert een positieve bijdrage aan de energietransitie vanwege de CO2-besparing door het verdringen van fossiele brandstof.

Energie Kenniscentrum Leeuwarden

Op het terrein Schenkeschans staat het Energie Kenniscentrum Leeuwarden. Het pand is onderdeel van de Energie Campus in Leeuwarden en zal fungeren als kenniscentrum voor gebiedsontwikkeling en duurzame energie. De gezamenlijke initiatiefnemers Oosterhof Holman en Ekwadraat houden tevens kantoor in het pand.

 

Het is pand is volledig energieneutraal en zoveel mogelijk gemaakt van natuurlijke materialen, die duurzaam zijn geproduceerd en onderdeel zijn van een circulair proces.

DaVinci/Rollema

Aan het voormalige Frico-Domo pand aan de Poolsterweg 3 te Leeuwarden heeft Rollema Vastgoed verduurzamingsmaatregelen toegepast. Hierdoor is het energielabel van het pand van D naar A verhoogd. Het dak van het pand is voorzien van zonnepanelen en er is LED verlichting en HR beglazing geplaatst. De CV ketel die het gebouw verwarmt, komt van het Leeuwardse bedrijf Tieluk. Met de ketel is het mogelijk om bij te stoken op waterstof die uit zonne-energie wordt opgewekt. Het pand is in gebruik genomen door Huhtamaki, die hier diens Europese R&D afdeling heeft gehuisvest. Door de verduurzamingsmaatregelen is het gasverbruik gereduceerd met 30%.