Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Renovatie en verduurzaming hotel restaurant Tjongervallei

Renovatie en verduurzaming hotel restaurant Tjongervallei

Hotel restaurant Tjongervallei is gevestigd in de oude melkfabriek van Delfstrahuizen,
prachtig gelegen aan de vaart die de Tjonger verbindt met het Tsjûkemar.
De huidige eigenaren startten de exploitatie ruim 25 jaar gelegen. Inmiddels is het pand toe
aan een grondige renovatie, waarbij het aantal kamers wordt uitgebreid van 10 naar 30.
Hierbij staan circulariteit en verduurzaming voorop. Bestaande materialen worden zoveel
mogelijk hergebruikt, het pand wordt optimaal geïsoleerd, natuurlijk geventileerd en van
warmte voorzien op basis van aquathermie.
De verduurzaming wordt gerealiseerd met een lening van het FSFE, die tezamen met
Rabobank het project financiert.