Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Record financieringen FSFE in 2022

Record financieringen FSFE in 2022

Vanwege de hogere energieprijzen en de toenemende aandacht voor verduurzaming neemt de vraag naar financieringen van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) sterk toe. In 2022 hebben 25 projecten financiering gekregen van voor totaal € 15,2 mln. Tot en met 2022 is er voor € 95 miljoen aan projectfinanciering geclosed (137 projecten), met een totale investeringsomvang van € 374 miljoen in de provincie. Het FSFE genereert daarmee een
multiplier van 3,9 op haar investeringen.

De portefeuille genereerde in 2022 ruim € 2,8 miljoen aan inkomsten (2021: € 2,1 miljoen) en een bruto resultaat (EBITDA) van € 844.000 (2021: € 525K). De verwachte bijdrage aan de jaarlijkse CO2 reductie in Friesland door de door FSFE gefinancierde projecten in 2022 bedraagt 5.900 ton (equivalent aan de uitstoot van 31,4 miljoen kilometers op benzine en gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 3.200 benzineauto’s). De netto energie impact van alle door FSFE ondersteunde projecten vanaf de start van het fonds in 2014 bedraagt 8.873 TJ per jaar. Dit komt overeen met het gemiddelde energiegebruik van zo’n 149 duizend Friese woningen.

Voor 2023 wordt een verdere groei van het aantal financieringen verwacht. Er blijkt vooral veel behoefte te bestaan voor de kleinere leningen voor het MKB en agrarische bedrijven. Het FSFE verstrekt ook steeds vaker grotere financieringen aan energie coöperaties waardoor de opbrengsten van de energietransitie voor een groot deel binnen Friesland blijft.

Het complete jaarverslag 2022 is beschikbaar op de website van het FSFE:

Downloads