Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Primeur drijvend zonnepark volledig in lokaal eigendom in Friesland

Om de energietransitie te versnellen is natuurlijk draagvlak in de omgeving essentieel. Dit is daarom ook nadrukkelijk opgenomen in het Klimaatakkoord waarin gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom. Op 30 november heeft het FSFE samen met Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperaties (SHEC) het eigendom verworven van Zonnepark de Dolten. Een dergelijke transactie is een primeur in Nederland. De verwachting is dat het door het FSFE ontworpen model snel gekopieerd gaat worden in en buiten Friesland.

Zonnepark de Dolten is een door Groenleven gebouwd drijvend zonnepark op zandwinplas de Dolten nabij Oudehaske. In de vergunning heeft de gemeente afgedwongen dat Groenleven bij een verkoop van het zonnepark lokale partijen een reële kans tot koop moet geven. De energie coöperaties van Akkrum-Nes en Aldeboarn-Aengwirden hebben daarom de handen ineengeslagen om de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperaties (SHEC) op te richten. SHEC heeft vervolgens samen met het FSFE een BV opgericht voor de aankoop van het zonnepark. De financiering is nu nog van Groenleven en het FSFE. Het doel is om binnen afzienbare tijd een bank te interesseren om een deel te herfinancieren.

Hendrik van Houten bij Energiepark de Dolten

Het zonnepark heeft een vermogen van bijna 7 MW, genoeg om ruim 2500 huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien. SHEC heeft de mogelijkheid om de lening van het FSFE geheel of gedeeltelijk af te lossen door bijvoorbeeld crowdfunding. Ook kan SHEC door slim ondernemerschap mogelijk de groene stroom bij lokale bedrijven tegen een meerprijs verkopen. Ook is SHEC aan het onderzoeken of met slimme opslagtechnieken het elektriciteitsnet ontlast kan worden.

“Het FSFE heeft afgelopen jaren al meer dan 20 coöperaties ondersteund middels grote maar vooral ook kleinere financieringen. Wij zien nu burgerparticipatie nog belangrijker worden en hebben daarom een belangrijk deel van ons budget en team gereserveerd om dit soort investeringen mede mogelijk te maken. Het model dat hier is toegepast kunnen we ook goed bij andere projecten met lokale betrokkenheid toepassen” aldus Hendrik van Houten.

Wil je meer weten over het toegepaste model en de mogelijkheden voor jouw lokale energie coöperatie? Neem dan contact op met Hendrik van Houten.