Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Watt Car

Over dit project

 

FSFE verschaft risicokapitaal aan WATT Car. Samen met Haaima Beheer BV (o.a. dealer van Peugeot en Nissan in Friesland), WeGo (auto deel bedrijf), Garage Cupido (garage op Terschelling) en Hans Werner wordt er een boost gegeven aan het auto deel project op Terschelling. Via WATT Car kan iedereen makkelijk een deel auto huren met hun mobiele telefoon. De 50 elektrische auto’s van WATT Car hebben een belangrijke bijdrage aan het reduceren van de CO2-uitstoot op Terschelling.