Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Biogas Marrum

Over dit project

FSFE verschaft een achtergestelde financiering aan het project Biogas Marrum voor de bouw en exploitatie van een mono-(mest)vergister. De mono-(mest)vergister heeft een maximale capaciteit van 400 m3 biogas per uur. De installatie wordt geplaatst op een industrieterrein in Marrum.

 

Type financiering Bedrag (euro) Type Looptijd Status
Projectlening € 1.127.600 Biomassa 11 jaar Lopend