Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven

Ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven

Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en Ús Koöperaasje starten in opdracht van provincie Fryslân een ontwikkelfinanciering speciaal gericht op lokale energie initiatieven en energiecoöperaties. Hiermee kunnen bewonersinitiatieven in de ontwikkelfase van hun energieproject financiële ondersteuning krijgen.

``Voor de energietransitie van onderop en het mogelijk maken van lokale participatie in duurzame energieprojecten kan de ontwikkelfinanciering een belangrijk verschil maken.``

Kansrijke initiatieven voor duurzame energieproductie halen lang niet altijd de eindstreep. Met een gebrek aan geld voor specialistisch onderzoek, het verkennen van omgevingsvergunning of maken van een financierbaar businessplan, komen projecten niet uit de startblokken. Het FSFE en Ús Koöperaasje komen deze initiatieven tegemoet met de ontwikkelfinanciering LEI-Fryslân.  

De ontwikkelfinanciering LEI-Fryslân is een rentedragende lening met een korte looptijd, die bij realisatie van het project in één keer afgelost wordt. De lening is beschikbaar voor projecten waarvan de haalbaarheid inmiddels is aangetoond en bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 200.000 euro (incl. rente, looptijd max. 2 jaar).

Fondsmanager Pieter van der Berg zegt blij te zijn dat Provincie Fryslân groen licht heeft gegeven voor de regeling. “Voor de energietransitie van onderop en het mogelijk maken van lokale participatie in duurzame energieprojecten kan de ontwikkelfinanciering een belangrijk verschil maken. Het FSFE kan ontwikkelde projecten vervolgens voor realisatie en exploitatie financieren en tegelijk lokaal eigendom mogelijk maken, zoals bedoeld in het Klimaatakkoord.”

Van links naar rechts: Govert Geldof | Initiatief Consortium Waadhoeke, Gedeputeerde Sietske Poepjes | Provincie Fryslân, Jan Willem Sietsma | Ús Koöperaasje, Pieter van der Berg | FSFE

LEI-Fryslân staat open voor initiatieven voor zonne- en windenergie, energieopslag, biomassa, warmte/koude of een combinatie hiervan, waarbij de opbrengsten van het project terugvloeien naar de lokale omgeving. Ús Koöperaasje begeleidt initiatieven tijdens het onderzoeken van de haalbaarheid. Indien nodig is voor deze fase de SNN Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân beschikbaar.

Bekijk voor meer informatie: https://www.fsfe.frl/lei-fryslan/ of neem contact op met Pieter van der Berg | FSFE: pieter@fsfe.frl.