Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Host van der Wal Biogas

Op het terrein van het melkveebedrijf van Haye van der Wal in Boornbergum wordt een mest-monovergister, met een productiecapaciteit van 40 m3 groengas per uur, gebouwd. De mest-monovergister is gekoppeld aan een biogas-opwerkingsinstallatie, met een geplande groengas jaarproductie van circa 320.000 m3. De input van de mest-monovergister (mest) komt van het vee van Haye van der Wal en het digestaat wordt uitgereden op eigen land.
HoSt Biogas B.V., onderdeel van HoSt Holding B.V., is initiatiefnemer van het project.