Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Bermgras vergisting

Bermgras vergisting

Het project betreft het ontwikkelen van een bermgrasvergister op de Energie Campus
Leeuwarden (ECL). Het doel is berm- en natuurgras te vergisten met als output groen gas.
Ook wordt onderzocht hoe uit het digestaat (het rest product van de vergisting) een
plantaardige, dus natuurlijke, grondverbeteraar kan worden ontwikkeld voor de tuinbouw.
Bij een positief ontwikkelresultaat, zal het bermgras worden geleverd door provincie Fryslân,
Rijkswaterstaat en Friese gemeenten.
Initiatiefnemers zijn de ontwikkelaar D4 en het bedrijf Host (producent van
vergistingsinstallaties) en de provincie Fryslân. Een deel van de funding betreft een EU
subsidie.
Het FSFE is als aandeelhouder toegetreden tot de ontwikkel-BV en draag als zodanig bij aan
de financiering van dit duurzame initiatief.