Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

september 2021

Studentstay is een belangrijke aanbieder van studentenwoningen in Leeuwarden. Het beschikt over drie woontorens met daarin circa 300 wooneenheden, direct nabij NHL Stenden. Het merendeel wordt verhuurd aan internationale studenten...