Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Verduurzamingslening MKB en agrarische ondernemers

Doelgroep: MKB en agrarische ondernemers
Doel: Verduurzaming bedrijfspand, PV Zon installatie, kleine windmolens
Bedrag: Vanaf €25.000 tot €300.000

Uw bedrijf verduurzamen door bijvoorbeeld te isoleren, energie op te wekken met zonnepanelen of wind? Dat kan met behulp van de Verduurzamingslening van het FSFE.

Voordelige lening

Met deze lening kunt u als Friese ondernemer of vastgoedeigenaar laagdrempelig in de verduurzaming van uw pand of uw bedrijfsproces investeren.

Waarom investeren in uw bedrijf?

 • Direct besparen op uw energierekening;
 • Duurzame uitstraling voor uw bedrijf;
 • Profiteer van de fiscale voordelen of SDE+(+) regeling voor uw investering in duurzame energie;
 • Het voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Voordelen van de Verduurzamingslening MKB van het FSFE

 • Aanvragen is eenvoudig;
 • Vast rentepercentage tijdens de leenperiode;
 • Behoud van liquide middelen voor bedrijfsvoering;
 • Boetevrij extra aflossen.

Voorwaarden voor de Verduurzamingslening MKB

 • Uw onderneming is gevestigd en de investeringen vinden plaats in de provincie Fryslân;
 • Het FSFE verstrekt een annuïteitenlening tot maximaal 2/3 van het investeringsbedrag;
 • Uw eigen inbreng is minimaal 1/3 van het investeringsbedrag;
 • De ondergrens van de lening van het FSFE is €25.000 (totaal minimum investeringsbedrag is €37.500);
 • Bovengrens lening €300.000;
 • De lening van het FSFE heeft een looptijd van 10 jaar;
 • Aflossing van de lening geschiedt op basis van een maandelijkse incasso;
 • Vervroegde aflossing van de lening van het FSFE is boetevrij toegestaan;
 • Notariskosten voor het vestigen van de zekerheden zijn voor rekening van de aanvrager;
 • Een afsluitprovisie van 0,5% met een minimum van € 250,00 is van toepassing;
 • De kredietwaardigheidstoets dient voldoende comfort te geven op onder meer de volgende onderdelen: beschikbare middelen op terugbetaling (DSCR), dekkingswaarde van activa (LTV) en mogelijkheid op het stellen van zekerheden;
 • Kijk voor een totaaloverzicht van de tarieven op de pagina Tarieven.

 

De leningsvoorwaarden gelden niet voor commercieel vastgoed. Indien u vastgoed wilt verduurzamen dat niet in eigen gebruik is, komt u in aanmerking voor een maatwerkfinanciering 

Als onderpand voor de lening van het FSFE geldt:

 • Voor leningen boven €50.000 het pandrecht of hypotheekrecht op de (duurzame) energie installatie of investering afhankelijk van het type installatie;
 • Voorafgaand aan het verstrekken van een lening voert het FSFE een kredietwaardigheidstoets uit.

Documenten

Voor het uitvoeren van de kredietwaardigheidstoets vragen wij u de volgende documenten op te sturen (zie ook inschrijfformulier):

 

 • Een kopie van de inschrijving van uw onderneming in de Kamer van Koophandel;
 • De jaarrekening van voorgaand jaar en het jaar daarvoor;
 • Kwartaal- of halfjaarcijfers (meest recente cijfers) van uw onderneming.