Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Terugblik 2023 – FSFE

Terugblik 2023 – FSFE

Ook 2023 was voor het FSFE weer een succesvol jaar, waarbij we aan de realisatie van een groot aantal energie en circulaire projecten hebben bijgedragen. We waren vooral succesvol  op het gebied van hernieuwbare energieproductie met zon, wind en groen gas, alsmede energiebesparing in de gebouwde omgeving. Opvallend was de toename van duurzaamheidsleningen voor het MKB en de agrarische sector.

Gedurende 2023 zijn 74 projecten geclosed met een totale omvang van 43 miljoen euro. Hiervoor heeft het FSFE ruim 18 miljoen euro in de vorm van leningen verstrekt (voorlopige cijfers). Dit is inclusief MKB leningen voor ruim 4,3 miljoen euro en de ontwikkelfinanciering LEI-Fryslan voor energiecoöperaties voor 880.000 euro. Met de LEI-Fryslan faciliteit worden momenteel een 6-tal lokale energieprojecten ontwikkeld, goed voor bijna 100 MW opgesteld vermogen.