Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Tarieven

Verduurzamingslening MKB en agrarische ondernemers

Hoofdsom minimaal in €

25.000

Hoofdsom maximaal (binnen mandaat)* in €

300.000

Minimale eigen inbreng aanvrager

33,3%

Maximum aandeel FSFE

66,6%

Leningsvorm

Annuïtair

BTW-lening

Nee

Afsluitprovisie

0,5% (deze wordt ingehouden bij de uitbetaling lening)

Maximale looptijd in jaren

10

Betalingsfrequentie

Per maand

Rentepercentage (nominaal, op jaarbasis)

4,5%; geldig tot 1 juli 2024
(na 31-6-2024: IRS 10 jr. + 2% opslag, min. 3,5%)

DSCR total average minimaal >

Zekerheden

1e zekerheid

Verduurzamingslening sportverenigingen

Hoofdsom minimaal in €

25.000

Hoofdsom maximaal (binnen mandaat)* in €

200.000

Minimale eigen inbreng aanvrager

0%

Maximum aandeel FSFE

100%

Leningsvorm

Lineair

BTW-lening

Nee

Afsluitprovisie

€ 250 plus de aan het FSFE doorbelaste kosten van het SWS. Deze wordt ingehouden bij uitbetaling lening

Maximale looptijd in jaren

15

Betalingsfrequentie

Per maand

Rentepercentage (nominaal, op jaarbasis)

3,5%

DSCR total average minimaal >

Zekerheden

Borgstelling SWS en vanaf € 100.000 een gedeelde borg door SWS en de gemeente

Ontwikkelfinanciering LEI

Hoofdsom minimaal in €

25.000

Hoofdsom maximaal (binnen mandaat)* in €

200.000

Minimale eigen inbreng aanvrager

0%

Maximum aandeel FSFE

100,0%

Leningsvorm

Aflossing in één keer achteraf

BTW-lening

nee

Afsluitprovisie

geen

Maximale looptijd in jaren

2

Betalingsfrequentie

ineens achteraf

Rentepercentage (nominaal, op jaarbasis)

4% op jaarbasis plus risicovergoeding 20%

DSCR total average minimaal >

geen eis

Zekerheden

geen

Energiecoöperatielening

Hoofdsom minimaal in €

25.000

Hoofdsom maximaal (binnen mandaat)* in €

200.000

Minimale eigen inbreng aanvrager

33,3%

Maximum aandeel FSFE

66,6%

Leningsvorm

Annuïtair

BTW-lening

Nee

Afsluitprovisie

0,00%

Maximale looptijd in jaren

15

Betalingsfrequentie

Per maand

Rentepercentage (nominaal, op jaarbasis)

IRS + 2% opslag met minimum van 3,5%

DSCR total average minimaal >

1,20

Zekerheden

1e zekerheid

Juniorlening zon

Hoofdsom minimaal in €

100.000

Hoofdsom maximaal (binnen mandaat)* in €

300.000

Minimale eigen inbreng aanvrager

0,0%

Maximum aandeel FSFE

50,0%

Leningsvorm

Annuïtair en lineair

BTW-lening

Ja

Afsluitprovisie

1,00%

Maximale looptijd in jaren

15

Betalingsfrequentie

Per maand

Rentepercentage (nominaal, op jaarbasis)

IRS + 4% opslag met minimum van 3,5%

DSCR total average minimaal >

1,10

Zekerheden

2e zekerheid

Maatwerkfinanciering

Hoofdsom minimaal in €

100.000

Hoofdsom maximaal (binnen mandaat)* in €

15.000.000

Minimale eigen inbreng aanvrager

0,0%

Maximum aandeel FSFE

66,6%

Leningsvorm

per project bepaald

BTW-lening

Ja

Afsluitprovisie

1,50%

Maximale looptijd in jaren

15

Betalingsfrequentie

Projectafhankelijk

Rentepercentage (nominaal, op jaarbasis)

Obv IRS*

DSCR total average minimaal >

Zekerheden

per project bepaald