Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Wocozon

Over dit project

FSFE verschaft een achtergestelde lening aan Wocozon. Wocozon richt zich met een hiervoor speciaal ontwikkelde juridische structuur op zonnepanelen voor bewoners van woningcorporaties in Friesland. De vraag van woningcorporaties naar een ontzorgingsvariant, zoals Wocozon deze aanbiedt, komt enerzijds voort uit de wenselijkheid om de bewoner te willen beschermen tegen energieprijsstijgingen, anderzijds beschikken de woningcorporaties niet over voldoende expertise, schaalgrootte en in toenemende mate ook onvoldoende financiële middelen om het zelf te realiseren. Door energiebesparende en energieopwekkende maatregelen te realiseren zal de woningcorporatie de verwachte toenemende lastendruk als gevolg van de energieprijsstijging voor de bewoner kunnen minimaliseren.