Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Windpark Fryslân

Over dit project

 

FSFE zal een in tranches een winstdelende lening van ongeveer 7 miljoen euro verstrekken aan Windpark Fryslân. Hiermee financiert FSFE een deel van de nog te maken ontwikkelingskosten van het windpark, dat gebouwd zal worden in het Friese deel van het IJsselmeer.

 

Zie voor details over het windpark: www.windparkfryslan.nl