Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Schaap Energie Beheer BV

Over dit project

Schaap Energie Beheer BV heeft in eigen huis een concept ontwikkeld voor een zeer efficiënte vergisting van mest en cosubstraten met zo weinig mogelijk impact op de omgeving. Kenmerkend is het hoge gebruik van dierlijke mest, het regelen van mineraalgehalten in het proces en het grotendeels verwerken van het eindproduct. Als rode lijn door het concept loopt een maximale besparing op transportbewegingen en minimale uitstoot van geuremissie. De volledige installatie is gesloten uitgevoerd en alle denkbare geurbronnen worden afgevangen en gereinigd.

 

Schaap Energie Beheer BV is het moederbedrijf van Schaap Biogas Tirns, waar sinds 2008 elektriciteit wordt geproduceerd. In 2012 was Schaap de eerste co-vergistingsinstallatie in Nederland met de productie en invoering van Groen Gas. De ambitie is er om in 2018 te focussen op het minimaliseren van geur, geluid- en transportoverlast en het verbeteren van de processen en mineralenstromen.

 

Om dit te realiseren heeft het FSFE in combinatie met Nationaal Groenfonds een financiering verstrekt.