Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Kelvin Friesland

Over dit project

Kelvin Friesland neemt collectieve gasgestookte installaties over met een verbruik van meer dan 100.000 m3 gas. Deze installaties worden binnen een EsCo-concept vervangen door een installatie waarbij warmte duurzaam wordt opgewekt. Hierbij kan worden gedacht aan een collectieve warmtepomp of WKO’s. De installatie wordt gefinancierd en beheerd door Kelvin. De eindgebruiker wordt dus volledig ontzorgd.

 

Kelvin beschikt over een eigen ACM leveranciersvergunning. Hierdoor kunnen ze conform de Warmtewet direct leveren aan de eindconsument.

 

Met de financiering van het FSFE kan Kelvin bijdragen aan de transitie naar duurzame warmte in Friesland.  Het eerste project betreft Woonzorgcentrum Us Skûle te Metslawier (onderdeel van woningcorporatie Thús Wonen). Inmiddels is interesse getoond door een aantal zorginstellingen, zwembaden en sportcomplexen.

 

Partijen die geïnteresseerd zijn in een duurzame warmte-oplossing worden uitgenodigd contact op te nemen met het FSFE.