Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Happywhale

Over dit project

 

FSFE verschaft risicokapitaal aan HappyWhale. Dit initiatief wil de verduurzaming van de watersport recreatie in Friesland versnellen. Met de financiering van het FSFE kan HappyWhale 200 elektrische sloepen in de vaart brengen in Friesland. De sloepen zullen in samenwerking met Friese recreatieondernemers verhuurd gaan worden aan watersporters.

 

De sloepen zullen bovendien gebouwd worden door Friese werven. Dit zal een enorme boost in de werkgelegenheid geven.