Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

GreenIPP

Over dit project

FSFE verschaft een achtergestelde lening aan GreenIPP voor de aanleg van zes zonnestroominstallaties op de daken van zes ondernemingen in Friesland. Gezamenlijk hebben deze zonnestroominstallaties een geïnstalleerd  vermogen van 2.040 kWp. Voor deze installatie is een SDE+ beschikking ontvangen.

 

Type financiering Bedrag (euro) Type Looptijd Status
Projectlening € 800.000 Zon 15 jaar Lopend