Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Enerzjy Koöperaasje Garyp

Over dit project

FSFE verschaft een achtergestelde lening aan Enerzjy Koöperaasje Garyp. De in 2014 opgerichte coöperatie heeft opdracht gegeven aan GroenLeven uit Heerenveen voor de bouw van een zonnepark bovenop een oude vuilstortplaats. Het project “De Griene Greide” is door het FSFE samen met een commerciële bank gefinancierd en is een mooi voorbeeld van slim en verstandig hergebruik van een stuk grond waar men van dacht dat die niet meer economisch bruikbaar zou zijn. Bij de start van de bouw in september 2016 was “De Griene Greide” het grootste te realiseren zonnepark van Nederland. Dit coöperatieve (dorps-) initiatief met de samenwerkende partijen is dan ook uniek in Nederland.”