Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Ekon

Over dit project

FSFE verstrekt een financiering voor de aanleg van een zonnestroominstallatie op twee agrarische loodsen in Slappeterp t.b.v. Enerzjy Koöperaasje Om (de) Noorderpolder U.A., EKON Zon B.V. Het gaat in totaal om een installatie met een capaciteit van 350kWp. Dit is de eerste Energiecoöperatie die het FSFE financiert.

 

Voor deze installatie is een SDE+ ontvangen. EKON is van plan om de opgewekte stroom op termijn te leveren aan haar leden van de Energiecoöperatie.