Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Nieuws

Het is nu voor particuliere huiseigenaren in Friesland mogelijk om via zonnepanelenverhuurder Solease zonder investering zonnepanelen te laten installeren op hun eigen dak. Energiefonds Friesland (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, FSFE) stelt hiervoor € 750.000 beschikbaar en zet haar kennis en netwerk in om zo veel mogelijk Friese huishoudens te verduurzamen....

De vijftien projecten die we in 2017 zijn gaan ondersteunen, leveren een mooie bijdrage aan de werkgelegenheid. Een belangrijk deel hiervan komt ten bate aan de Friese arbeidsmarkt. De rest belandt buiten de provincie. Om deze verhouding nog gunstiger te krijgen voor onze regio, zouden...

Samen met overheid en ondernemers werkt het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) al enkele jaren aan schone energie voor Fryslân. Het gaat de goede kant op: die schone toekomst wordt iedere dag méér realiteit! Zo hebben we in 2017 vijftien nieuwe projecten ondersteund. Acht hebben...

Hoopvol over duurzame toekomst. ''Nederland zakt nog veder op ranglijst qua duurzame opwekking, Malta heeft ons ingehaald.'' Nieuwsberichten over de gevolgen van klimaatverandering kunnen de moed in de schoenen doen zakken. Het Funs Skjinne Fryske Enerzju (FSFE) heeft echter hoop dat het tij zal keren. voor het...

er 1-1-2023 moeten kantoren (>100m2) in Nederland minimaal energielabel C hebben. Bijna de helft voldoet daar niet aan. Deze milieueis biedt goede kansen voor eigenaren van commercieel en maatschappelijk vastgoed om zich te onderscheiden. Fries investeringsfonds Het investeringsfonds FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy) is opgericht met als...

De overname van Hartman, de grootste werkgever in Sexbierum, gaat voor werkgelegenheid zorgen. Dorpsbewoners en oud-directeur Willem Hartman (71) reageren opgelucht. Met de overname van Hartman komt ook het boren naar aardwarmte dichterbij voor het glastuinbouwbedrijf. Het is het eerste geothermieproject in Noord-Nederland, stelt Jan Willem...

A.C. Hartman, marktleider in biologische glas tuinbouwproducten, is overgenomen door The Fruit Farm Group (TFFG).  Wim Hartman eigenaar van A.C. Hartman BV en de Belgische ondernemer Hein Deprez – grootaandeelhouder van het moederbedrijf van TFFG – tekende de overeenkomst waarbij alle aandelen van A.C. Hartman worden...

Melkveehouder Jan Dirk Ubbels stort zich op een tweede avontuur met mestvergisting. Hij hoopt en verwacht dat het beter uitpakt dan het eerste. Toen melkveehouder Jan Dirk Ubbels (50) uit Jelsum in 2004 bij de bank aanklopte voor een investering van 1 miljoen euro in een...

Leeuwarder Courant 15 november 2016, pag. 26 GARYP Bijna de helft van de 27.000 panelen van het zonnepark van Garyp is al geplaatst. Als alles volgens plan verloopt, kan het per 1 januari stroom leveren voor 1700 huishoudens. Bijzonder is dat de panelen niet geplaatst zijn...

Vandaag plaatsen gedeputeerde Michiel Schrier van de Provincie Fryslân en juryvoorzitter van de Nuon Club Competitie Toine van Peperstraten het eerste zonnepaneel op het dak van Thialf. Met 5000 zonnepanelen krijgt het Schaatshart van de Wereld, daarmee het grootste zonnedak op een sportstadion in Nederland....