Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Maatwerkfinanciering

Doelgroep: Ontwikkelaars, vastgoedpartijen, grotere ondernemingen
Doel: Projecten die bijdragen aan energietransitie en CO2-reductie
Bedrag: Vanaf  €100.000

Het FSFE is opgericht om de energietransitie in Friesland aan te jagen. Dit doen wij door financieringen te verstrekken aan duurzame energieprojecten en projecten die CO2 reduceren door middel van behoud in de bodem, vastlegging in materialen en vermeden uitstoot middels circulaire projecten.

 

Heeft u een project dat een positieve bijdrage levert aan de energietransitie en CO2-reductie in Friesland? Kijk dan of het project in aanmerking komt voor een financiering en vul uw gegevens in!

Voorwaarden voor de Maatwerkfinanciering

  • Het project is gevestigd in de provincie Fryslân;
  • De hoofdsom is minimaal € 300.000 en maximaal € 15.000.000;
  • Minimaal een derde van de investering wordt gefinancierd door een cofinancier of uit het eigen vermogen;
  • Een solide businesscase;
  • Ervaren management.

 

Kijk voor een totaaloverzicht van de tarieven op de pagina Tarieven.