Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Juniorlening

Doelgroep: Ontwikkelaars
Doel: Zonnepanelen op daken
Bedrag: Vanaf  €100.000

Investeren in zonnepanelen op het dak van uw bedrijf of uw vastgoed? Dat kan nu met behulp van de Juniorlening van het FSFE. Deze achtergestelde lening is geschikt voor middelgrote zonprojecten met een investering van €500.000 tot  €3.000.000.

Voordelige Juniorlening

Het FSFE heeft de Juniorlening ontwikkeld. Hiermee kunt u als Friese ondernemer of vastgoedeigenaar laagdrempelig in zonnepanelen investeren. De lening bij het FSFE is een aanvulling op de bancaire financiering, waardoor 100% van de investering in het zonnesysteem extern kan worden gefinancierd.

Waarom gebruik maken van de lening van het FSFE?

 • Aanvragen is eenvoudig;
 • Vast rentepercentage tijdens de leenperiode (15 jaar);
 • Biedt aanvullende leverage in het project;
 • Wordt achtergesteld ten opzichte van de senior financier;
 • Na 3 jaar boetevrij extra aflossen.

Voorwaarden voor de lening

 • Uw onderneming is gevestigd in de provincie Fryslân;
 • U investeert voor minimaal €500.000 in zonnepanelen;
 • Naast de lening van het FSFE zal het grootste gedeelte worden ingebracht middels bankfinanciering;
 • Het FSFE verstrekt een annuïteitenlening van minimaal €100.000;
 • De lening van het FSFE heeft een looptijd van 15 jaar;
 • Aflossingen van de lening geschiedt op basis van maandannuïteit;
 • Vervroegde aflossing van de lening van het FSFE is boetevrij toegestaan vanaf 3 jaar na uitboeking;
 • Afsluitkosten 1,5% over de hoofdsom.
 • Kijk voor een totaaloverzicht van de tarieven op de pagina Tarieven.

Als onderpand voor de lening van het FSFE geldt:

 • Een tweede hypotheek op een recht van opstal. In de meeste gevallen dient uw bank hiervoor toestemming te verlenen. Tweederangs pandrecht op alle activa, bankrekeningen en subsidies;
 • Notariskosten voor het vestigen van alle zekerheden zijn voor rekening van de aanvrager.

 

Voorafgaand aan het verstrekken van de lening voert het FSFE een risicoanalyse uit. Voor leningen boven de €300.000 vindt een extra toets plaats.

Documenten

Voor een beoordeling van uw aanvraag vragen wij u de volgende documenten op te sturen (zie ook inschrijfformulier):

 

 • Offerte van de PV-installatie;
 • Een kopie van de inschrijving van uw onderneming in de Kamer van Koophandel;
 • De meest recente opgestelde jaarrekening van uw energie coöperatie;
 • Kwartaal- of halfjaarcijfers (meest recente cijfers) van uw onderneming;
 • Een financieel model waaruit blijkt dat de business case rendabel is.