Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Investeringscriteria

Voldoet uw project aan de investeringscriteria?

Een belangrijk obstakel bij de implementatie van duurzame energietechnologieën is (risicodragend) kapitaal. Het FSFE kan helpen bij het wegnemen van dat obstakel.

Een project moet een marktconform financieel rendement hebben en tevens een bijdrage leveren aan:

 

 1. In CO2 reductie meetbare significante energiebesparing;
 2. Duurzame energie opwekking;
 3. De sociaaleconomische agenda van de provincie Fryslân, in het bijzonder:
  – nieuwe werkgelegenheid;
  – verbetering vestigingsklimaat;
  – zichtbare toepassing van energie-gerelateerde kennis en innovatie;
  – vermindering emissies van broeikasgassen en verbetering van de milieukwaliteit.

 

Wij verstrekken financiering in de vorm van leningen en aandelenkapitaal aan projecten gericht op energiebesparing en/of duurzame energie opwekking uit hernieuwbare niet fossiele bronnen die financieel en maatschappelijk rendement opleveren in de provincie Fryslân.

Het FSFE investeert in projecten met de volgende kenmerken:

 

FSFE investeert alleen in projecten die haalbaar, voldoende robuust zijn en onderbouwd met een solide business case;

 

FSFE investeert minimaal € 25.000,- en maximaal € 15 miljoen per project;

 

Leningen en garanties verstrekt door FSFE hebben een maximale looptijd van 15 jaar;

 

Een lening of garantie van FSFE van meer dan € 200.000,- zal alleen worden verstrekt als private investeerders voor minimaal 33% co-financieren;

 

FSFE participeert in aandelenkapitaal alleen gelijktijdig met private investeerders onder minimaal dezelfde condities;

 

Als FSFE participeert in aandelenkapitaal, zal FSFE niet meer dan 49% van de aandelen bezitten.

Stuur een email naar contact@fsfe.frl met de volgens u belangrijkste kenmerken van uw project in relatie tot de financieringscriteria van het FSFE. Wij komen daarna zo snel mogelijk bij u terug. Let op het FSFE verstrekt geen subsidies maar uitsluitend marktconforme financieringen aan bedrijven.