Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Eerste LEI-faciliteit succesvol afgerond

Eerste LEI-faciliteit succesvol afgerond

Vorig jaar heeft het FSFE de eerste aanvragen voor de ontwikkelfinanciering LEI-Fryslân goedgekeurd. Inmiddels is de eerste succesvol afgerond. Met de overname van drijvend zonnepark De Dolten/Oudehaske II door de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperaties (SHEC) is de ontwikkelfinanciering afgelost.

De faciliteit LEI-Fryslân is door de SHEC aangevraagd om de voorbereidende werkzaamheden voor de geplande overname te kunnen doen. Technisch en juridisch onderzoek, de zgn. due diligence, en het organiseren van de financiering van de overname, inclusief terugbetaling van de LEI-faciliteit, vormde daarvan de hoofdmoot. De voorbereidende werkzaamheden namen ruim een half jaar in beslag. Met de overname in december 2023 van het 20,2 MW grote zonnepark, kon de LEI-ontwikkelfinanciering afgewikkeld worden.

De LEI-Fryslân is een faciliteit voor lokale energieprojecten, voor de ontwikkelkosten van het project tot aan de fase van realisatie en exploitatie. Dit is een risicovolle fase, zonder garantie op succes. Een geslaagd project lost bij realisatie de ontwikkelfinanciering in één keer af. Het FSFE ontvangt daarbij een succesfee. De vergoeding van succesvolle projecten is bedoeld als stroppenpot voor projecten die de eindstreep niet halen.

Sinds de start van de faciliteit LEI-Fryslân in 2022 heeft het FSFE de ontwikkelfinanciering gegund aan 6 lokale projecten, in totaal goed voor een opgesteld vermogen van bijna 120 MW. De projecten in ontwikkeling zijn onder meer zonneparken Skulenboarch, Wurgestroom, Stoppelsoal en Kostverloren.

De LEI-Fryslân is exclusief voor lokale bewonersinitiatieven. De revenuen van een project moeten ten goede komen aan diezelfde lokale omgeving. De faciliteit staat open voor duurzame energieprojecten voor wind- en zonne-energie, maar ook voor biogas of bijvoorbeeld aquathermie. Meer informatie over de LEI is te vinden op: https://www.fsfe.frl/ontwikkelfinanciering-lei/