Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking opengesteld

Per 1 april is de vernieuwde postcoderoosregeling opengesteld. Deze nieuwe subsidieregeling lijkt op de SDE++ en is een exploitatievergoeding voor coöperatief geproduceerde hernieuwbare elektriciteit.

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is gericht op energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren die op collectieve wijze binnen een postcoderoos hernieuwbare stroom willen produceren.

De SCE staat open voor kleine, maar ook voor grotere projecten. Zo is voor de nieuwe dorpsmolen in Tzum en de voorgenomen vervanging van de molen in Reduzum, beide van ongeveer 1 MW vermogen, de subsidie aangevraagd. Ook is voor beide molens de werving van leden gaande. Leden van de energiecoöperatie in Tzum kunnen bijvoorbeeld voor 5,- euro al meedoen. Een deel van de winst van de molen zal jaarlijks uitgekeerd worden aan lokale verenigingen, waarbij de leden invloed hebben op de winstbestemming.

Het beschikbare budget voor de SCE bedraagt 92 miljoen euro, inmiddels is voor zo’n 70 miljoen euro aan aanvragen ingediend.

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce