Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking opengesteld

Per 1 april is de vernieuwde postcoderoosregeling opengesteld. Deze nieuwe subsidieregeling lijkt op de SDE++ en is een exploitatievergoeding voor coöperatief geproduceerde hernieuwbare elektriciteit.

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is gericht op energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren die op collectieve wijze binnen een postcoderoos hernieuwbare stroom willen produceren.

Binnen de oude postcoderoosregeling konden deelnemers de energiebelasting verrekenen, waarmee men zo’n 11 cent per kWh voordeel genoot. Bij de nieuwe SCE vloeit het voordeel in de vorm van een exploitatievergoeding – net zoals bij de SDE++ – terug naar de coöperatie of VvE. Dit collectief kan op haar beurt bepalen waaraan deze opbrengst wordt besteed. Dat kan een vergoeding zijn voor deelnemers met een financiële inleg, maar dat kan ook een omgevingsfonds zijn en een combinatie daarvan.

Volgens RVO worden met de SCE energiecoöperaties en VvE’s gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Aan dit lokale karakter wordt tegemoet gekomen door participatie in het project van (financieel) deelnemende leden, geworven binnen de postcoderoos. De regeling stelt eisen aan het aantal deelnemers, gekoppeld aan het opgestelde vermogen van het project.

FSFE werkt al met deze regeling voor een aantal energiecoöperaties in Friesland, onder andere voor een paar nieuwe dorpsmolens. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce