Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Zonnepark Friesland B.V.

Over dit project

Zonnepark Friesland b.v. is een zonnepark in de gemeente Ooststellingwerf van 28 MWp, gelegen op 4 verschillende locaties.

Dit is gefinancierd door het FSFE met een achtergestelde financiering