Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Carbon Credits van Friese bodem

Wie z’n vliegschaamte wil afkopen of een klimaatneutrale overtocht wil maken naar de Waddeneilanden, krijgt met CO2-certificaten te maken. Met een kleine bijbetaling wordt je vlieg- of bootticket klimaatneutraal. Dat betekent dat de CO2-uitstoot van jouw vliegreis of boottochtje gecompenseerd wordt via CO2-certificaten, de zogenoemde ‘carbon credits’. Momenteel wordt gewerkt aan carbon credits van Friese bodem.

Wereldwijd bestaan allerlei projecten waarmee de uitstoot van broeikasgassen verminderd wordt of CO2 uit de lucht wordt vastgelegd. Zo verminderen slimme kooktoestellen de uitstoot van open vuur in derde wereld landen. Met de aanleg en het duurzaam beheer van bossen wordt CO2 langjarig vastgelegd. Onder bepaalde voorwaarden kunnen dergelijke projecten de bijdrage die ze leveren aan CO2-reductie omzetten in certificaten. Die certificaten of carbon credits zijn verhandelbaar. Als je die vliegreis boekt, kun je dus carbon credits bijkopen om daarmee de uitstoot van je reis te compenseren.

De meeste carbon credits komen van bosaanplant of duurzame energieprojecten ver weg. De prijzen voor credits variëren, al naar gelang het type project en Peru is ver van ons bed. Daarom wordt gekeken naar carbon credits van Nederlandse bodem. In Friesland heeft een eerste project gestalte gekregen: Valuta voor Veen.

Met Valuta voor Veen wordt door het vernatten van veenweidegebied het verzuren en inklinken van de bodem gestopt. Hierdoor wordt ook de uitstoot van gevaarlijke broeikasgassen als methaan verminderd. Het terugdringen van de uitstoot uit de bodem in veenweidegebieden levert verhandelbare CO2-certificaten op. FSFE bekijkt momenteel de mogelijkheden voor het stimuleren van deze markt voor CO2-compensatie, met lokale, Friese carbon credits.

Naast de veenweidegebieden wordt ook gekeken naar andere manieren voor het vastleggen van CO2, bijvoorbeeld door cellulose te gebruiken als isolatiemateriaal voor woningen, door het gesteente olivijn te gebruiken als bodembedekker voor schelpenpaadjes, wandel- en fietspaden of door gebruik van hennep bij kunststofrecycling. De mogelijkheden zijn er; nu nog de bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. Wie biedt?

Beeld: Veenweide met verhoogd peil met Sjoerd Miedema (links) en Hendrik van Houten (FSFE, rechts). Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de Friese Milieufederatie FMF en de website www.platformco2neutraal.nl.